Μπεκρούλιαζαν , ενώ έπρεπε να φυλανέ τα θαλάσσια σύνορα.Σχόλια